Personvernerklæring

PERSONVERN POLITIKK

Vi respekterer og beskytter personvernrettighetene til våre besøkende, kunder og alle personer i kontakt med NOKO. Vi har vedtatt en personvernerklæring som veileder hvordan vi samler inn, bruker, overfører og lagrer informasjonen du gir oss eller som vi samler inn om deg når vi samhandler med NOKO . Følgende informasjon er gitt av NOKO for å vise hvordan vi overholder gjeldende regler og forskrifter, hjelper deg med å holde deg fullt informert om dine rettigheter og hvordan du kan håndheve dine rettigheter. 

 1. GENERELL INFORMASJON

Denne policyen gjelder integritet og markedsføring (“Personvernpolicy”) og forklarer hvordan NOKO STHLM AB samle inn, bruke, overføre og lagre personopplysninger som besøkende på nettstedet, kunder og alle personer som er i kontakt med NOKO ("Brukere").

1.1 Personvernerklæringen gjelder når; være i kontakt med NOKO , være nær et kjøp, foreta et kjøp eller på annen måte kommunisere med NOKO .

 1. ANSVARLIG FOR PERSONOPPLYSNINGER

NOKO er ansvarlig for NOKOs håndtering av dine personopplysninger når du samhandler med oss og sikrer at den følger gjeldende lover og regler.

 1. NÅR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1 For å besøke nettsiden vår, kjøpe varene våre eller kontakte oss på noen måte, må vi samle inn personopplysninger om deg.

3.2 NOKO samle inn og behandle personopplysninger om deg når du besøker nettsiden vår, legger til produkter i handlekurven din, går inn og fullfører kassen, tar kontakt med kundeservicen vår, melder deg på vårt nyhetsbrev, lagervarsler, ventelister og arrangementer. Informasjonen som vi på NOKO hente fra deg når du registrerer deg på våre nyhetsbrev, arrangementer, starter og fullfører kjøpsprosessen kreves for å inngå avtale og for at vi skal oppfylle avtalen og levere de tjenestene og tilbudene vi har.

3.3 For alle kunder og brukere som er registrert på vårt nyhetsbrev, samler vi inn data om hvordan du samhandler med nettsiden vår, hvilken informasjon, produkter og tjenester du har vært interessert i ved å lese en e-post eller klikke på en lenke.

3.4 For alle kunder lagrer og håndterer vi også all personlig informasjon knyttet til tidligere kjøp.

 1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DEG?

4.1 For e-postabonnenter

Personopplysningene vi samler inn fra e-postabonnenter er:

 • E-post
 • IP-adresse og informasjon om nettstedets besøksatferd

4.2 For kunder

Personopplysningene vi samler inn fra kunder er:

 • E-post
 • IP-adresse og informasjon om nettstedets besøksatferd
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • BESTILLINGSINFORMASJON

4.3 For brukere som starter kjøpsprosessen

Personopplysningene vi samler inn fra brukere som starter en bestilling:

 • E-post
 • IP-adresse og informasjon om nettstedets besøksatferd
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • BESTILLINGSINFORMASJON

4.4 For brukere av NOKO kundebehandling og støttekanaler

 • E-post
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Annen personlig informasjon gitt av brukeren for å løse ethvert ærend eller problem
 1. HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE OM DEG?

NOKO behandle dine personopplysninger for følgende formål:

 • For å oppfylle vårt ansvar overfor deg som bruker av våre nettsider, tjenester eller produkter.
 • For å støtte deg i tilfelle problemer med våre nettsider, tjenester eller produkter.
 • For å forbedre nettsidene, tjenestene eller produktene våre.
 • For å kommunisere informasjonsoppdateringer og markedsføringsmeldinger via e-post eller telefon.
 • Å samle inn og lage kunde-, markedsførings- eller andre typer analyser
 • For å forhindre svindel
 • Å følge gjeldende lover og regler
 1. DE JURIDISKE GRUNNLENE FOR OSS Å INNSAMLE, BRUKE, OVERFØRE OG LAGRE PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler din personlige informasjon til:

 • Oppfyll kontrakten og/eller avtalen med deg, og leverer våre produkter og tjenester
 • Overhold juridiske obligasjoner, for eksempel å føre regnskap for regnskap eller mva-rapportering for å overholde lokale finansforskrifter
 • Ivareta legitime interesser til brukere, kunder og besøkende, for eksempel å sende informasjon om varer og tjenester brukere har vist interesse for eller gjennomføre analyser, segmentering og profilering for å forbedre relevansen av og skreddersy informasjon om produkter, tjenester og arrangementer til brukerne
 • Ivareta våre egne legitime interesser, for eksempel sporing av nettstedadferd, interaksjoner og brukerinteresser i vår informasjon, produkter og tjenester for å gi korrekt informasjon, tjenester og produkter samt personlige tilbud eller innhente tilbakemeldinger for å forbedre produktene eller tjenestene våre eller utføre analyser, segmentering og profilering av brukere og brukerdata for å allokere ressursene våre, endre, forbedre og utvide våre produkter og tjenester

NOKO behandler ingen sensitive personopplysninger, f.eks. finansiell informasjon, helseinformasjon, religiøs overbevisning etc.

 1. PROFILERING

7.1 NOKO vil bruke profilering og behandle dine personopplysninger for å forstå hvordan du har brukt nettet vårt, hvilke av våre produkter, tjenester og tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har interagert med og hvilke av våre arrangementer du har meldt deg på. Denne informasjonen behandles for å skreddersy produkter og tjenester til dine interesser.

NOKO vil også bruke profilering av personopplysninger for å forstå kundedemografi og atferd for å identifisere og markedsføre våre produkter og tjenester til nye brukergrupper.

Endelig, NOKO vil også bruke profilering av personopplysninger for å unngå annonsering til eksisterende kunder på Facebook, Instagram og andre sosiale nettverk.

7.2 Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger gjennom profilering. Gjør dette ved å sende en e-post NOKO personvernkontakt på info@nokoscents.com . En gang NOKO har mottatt varselet ditt, NOKO vil slutte å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

 1. HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

8.1 Dine personopplysninger vil bare bli lagret så lenge det er behov for å lagre dem for å oppfylle formålene som dataene ble samlet inn for i samsvar med denne personvernerklæringen. NOKO kan lagre dataene lenger hvis det er nødvendig for å overholde lovkrav eller for å overvåke NOKOs juridiske interesser, for eksempel om det er en rettslig prosess på gang.

8.2 NOKO lagrer brukerinformasjon i maksimalt 24 måneder etter at kunden sist hadde interaksjon med Asket.

8.3 NOKO lagrer konto- og kundeinformasjon så lenge en konto eller kunde har en NOKO regnskap.

 1. HVEM OVERFØR VI PERSONOPPLYSNINGENE TIL?

9.1 NOKO kan avsløre informasjonen din til tredjeparter i samsvar med personvernreglene. Slik overføringsinformasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

 • Overføring av navn, adresse, telefonnummer og e-post til logistikkpartnere for å levere bestillingen din
 • Overføring av navn, e-post og land til annonseringsplattformer som Facebook for profilering eller for ekskludering av brukeren fra annonsering på nevnte plattformer
 • Overføring av navn, adresse, telefonnummer, e-post til CRM-verktøy som Salesmate, Mailchimp eller Mandrill for å svare for å yte kundestøtte, sende transaksjons- eller markedsførings-e-poster

9.2 Tredjepart som NOKO avslører informasjon til eller på annen måte gir informasjon om en bruker, kontoinnehaver eller kunde kan kun bruke informasjonen til formål med salg og markedsføring NOKOs tjenester og produkter eller med det formål å tilby tjenester knyttet til NOKOs avtale med deg som bruker, kontoinnehaver eller kunde.

9.3 Personopplysninger kan også utleveres av NOKO hvis det er nødvendig for å overholde gjeldende lovkrav eller myndighetskrav, for å sikre NOKOs juridiske interesser eller for å oppdage og forhindre svindel og andre sikkerhetsmessige eller tekniske problemer.

9.4 NOKO kan overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvis noen av dem NOKOs leverandører eller partnere er lokalisert der. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, NOKO vil ta skritt for å sikre at personopplysninger forblir beskyttet og også ta de nødvendige skritt for å lovlig overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

9.5 Vi vil ikke selge din personlige informasjon til tredjeparter med mindre vi har din tillatelse.

9.6 Vi forbeholder oss retten til å utlevere og overføre personopplysninger om kunder og abonnenter til en kjøper ved eventuelt salg av deler av eller hele selskapet NOKO STHLM AB.

 1. ENDRINGER I PERSONVERNSPOLITIKKEN

10.1 NOKO har rett til å endre personvernerklæringen når som helst. NOKO vil umiddelbart varsle deg om eventuelle endringer i personvernreglene. Dersom du ikke godtar endringene, har du rett til å si opp avtalen med NOKO før den endrede personvernerklæringen trer i kraft. Du kan si opp avtalen ved å kontakte NOKO info@nokoscents.com når som helst.

 1. BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du sender inn din personlige informasjon til oss. NOKO har derfor tatt de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. For eksempel lagres all informasjon om brukere, kontoinnehavere og kunder i en database som er beskyttet av tillatelsesstyring og brannmur.

 1. DINE RETTIGHETER

12.1 NOKO er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

12.2 NOKO vil på din forespørsel eller på eget initiativ rette, fjerne, slette eller supplere informasjon som viser seg å være uriktig, ufullstendig eller villedende.

12.3 Du har rett til å be om:

12.3.1 Tilgang til din personlige informasjon. Dette betyr at du har rett til å be om en registeroversikt over behandlingen vi utfører angående dine personopplysninger. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Du har rett til en gang i kalenderåret ved skriftlig søknad å motta et registerutdrag hvor det registreres personopplysninger om deg, formålet med behandlingen og mottakerne opplysningene er gitt eller skal utleveres. Du har også rett til å motta informasjon om hvor dataene er hentet inn dersom personopplysninger ikke er samlet inn fra deg, eksistensen av automatiserte beslutninger (inkludert profilering) og forventet tidsperiode dataene vil bli lagret eller kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden. Du har også rett til å få informasjon om dine andre rettigheter oppført i dette avsnittet i registerutdraget.

12.3.2 Retting av dine personopplysninger. Vi vil be deg om å korrigere den uriktige eller ufullstendige informasjonen vi behandler om deg så raskt som mulig.

12.3.3 Sletting av dine personlige opplysninger. Dette betyr at du har rett til å be om at dine personopplysninger blir fjernet dersom de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være lovkrav om at vi ikke umiddelbart kan slette dine personopplysninger i for eksempel regnskaps- og skattelovgivning. Vi vil da avslutte behandlingen som er gjort for andre formål enn å overholde lovgivningen.

12.3.4 Begrensning av behandling. Dette betyr at dine personopplysninger er merket slik at de kun kan behandles for bestemte avgrensede formål. Du kan for eksempel be om en begrensning når du anser informasjonen din som feil og du har bedt om en retting. I mellomtiden blir nøyaktigheten av dataene undersøkt, behandlingen vil være begrenset.

12.3.4.1 NOKO vil varsle hver mottaker av personopplysningene som er avslørt i punkt 9 ovenfor om eventuelle rettelser eller sletting av data, samt begrensning av behandling av data.

12.3.5 Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer rett til, under visse betingelser, å trekke ut og overføre dine personopplysninger i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format til en annen personlig ansvarlig person.

12.3.6 Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger utført på grunnlag av en interesseavveining. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette behandlingen dersom det er legitime grunner for behandling som veier tyngre enn dine interesser.

12.3.7 Dersom du ikke ønsker å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring, har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til info@nokoscents.com . Når vi har mottatt innsigelsen din, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for slike markedsføringsformål.

12.5 Utstede en forespørsel. For å håndheve noen av rettighetene ovenfor, vennligst send en e-post til info@nokoscents.com . Vi vil svare på alle forespørslene ovenfor innen én virkedag og etterkomme forespørselen innen 28 dager. Du kan sende en slik forespørsel inntil en gang i året. Hvis du ønsker å utstede forespørsler oftere, forbeholder vi oss retten til å kreve et rimelig gebyr for å kompensere for de administrative kostnadene ved å etterkomme anmodningen.

 1. INFORMASJONSKAPER OG STEDSSTATISTIKK

13.1 Informasjonskapsler brukes på nettstedet vårt for å forbedre opplevelsen din. Når du navigerer på nettstedet vårt, huskes innstillingene dine av midlertidig bruk av informasjonskapsler, små tekstfiler som lagres på enheten din av nettleseren du bruker. Informasjonskapsler lar systemene våre finne informasjon om nettleseren din, samt overvåke navigasjonsmønstrene mens du surfer på nettstedet. Nettstedbrukere har muligheten til å akseptere eller deaktivere informasjonskapsler gjennom nettleserne deres, i tillegg til å bli varslet når en informasjonskapsel skal aktiveres. Dette lar deg avvise bruken av denne informasjonskapselen eller slette informasjonskapselen på slutten av besøket. Hvis du deaktiverer informasjonskapslene eller sletter informasjonskapsler, kan brukeropplevelsen din være begrenset.

13.2 Nettdata for nettstedstatistikk samles inn med verktøy som Google Analytics for å analysere ytelsen til nettstedet vårt og overvåke brukertrender på nettstedet. Analytiske data som treff på serveren vår, trafikkmønstre og sidevisninger viser oss hvor publikum kommer fra og hvordan de samhandler med nettstedet. Denne typen innsamlet informasjon er aggregert og anonym, og identifiserer derfor ikke spesifikke brukere av nettstedet. Vi bruker også IP-anonymisering som forkorter og anonymiserer IP-adressen din før den lagres på Googles servere. I tillegg kan nettstedet vårt bruke web-beacons, pikseltagger eller andre sporingsteknologier for å studere handlingene til brukerne våre gjennom ikke-personlig identifiserbar informasjon. Disse dataene samles og overvåkes for å hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre og den generelle opplevelsen av nettstedet.

 1. HVORDAN VELGE DU UT

Hvis du ønsker å velge bort eller tilbakekalle ditt samtykke til kommunikasjon, slett, aktiver eller deaktiver informasjonskapsler eller sporing, har vi samlet den viktigste informasjonen om hvordan du gjør det nedenfor.

Slik administrerer du informasjonskapsler på populære nettlesere og enheter:
Velg en nettleser nedenfor for å se en detaljert forklaring på hvordan du fjerner eller deaktiverer informasjonskapsler.

Administrer informasjonskapsler på Safari
Administrer informasjonskapsler på iOS
Administrer informasjonskapsler på Chrome
Administrer informasjonskapsler på Firefox
Administrer informasjonskapsler på Internet Explorer

Hvordan administrere abonnementer fra NOKO e-poster:
Gå til den siste e-posten mottatt fra oss, gå til bunnen av e-posten og klikk "Oppdater preferanser" for å oppdatere e-postpreferansene dine eller "Avslutt abonnement" for å avslutte abonnementet fra alle NOKO e-postkommunikasjon. Vær oppmerksom på at dette betyr at du kan gå glipp av viktig informasjon.

Slik administrerer og avviser du Google Analytics-nettstedsporing:
Du kan velge bort all Google Analytics-nettstedsporing, inkludert alle andre nettsteder som bruker Google Analytics via denne lenken . Du kan lære mer om Google Analytics og hvordan dataene dine beskyttes via denne lenken .

 1. KONTAKTINFORMASJON
  Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å be om et registerutdrag. Vår kontaktinformasjon finner du nedenfor.